MESERII ARGENTA

MONTAJ CONDUCTE

Realizăm lucrări de prefabricare, montaj şi reparaţii conducte, atât la sol, supraterane cât şi subterane, din oţel carbon, oţeluri aliate şi slab aliate, inox, polietilenă, fibră de sticlă, cu o gama largă de destinaţii (pentru fluide, abur, apă fierbinte, apă de incendiu, gaze naturale, ţiţei etc.).

În atelierul de producţie de care dispunem realizăm prefabricarea de spool-uri prin sudare, sablare, izolare anticorozivă şi protecţie anticorozivă.

Acest domeniu al activităţii noastre se realizează cu personal calificat şi instruit, cu proceduri documentate pentru sudare, calificate conform normelor europene şi internaţionale.

Echipamentele şi aparatele utilizate la realizarea, examinarea nedistructivă şi încercările de presiune a acestor tipuri de lucrări sunt verificate periodic şi confirmate metrologic pentru a ne asigura că acestea corespund exigenţelor în domeniu.

MONTAJ UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE

Deţinem o vastă experienţă în derularea etapelor pentru montarea utilajelor şi a echipamentelor, atât în stare asamblată cât şi din componente.

Suntem recunoscuţi de clienţii noştri pentru calitatea lucrărilor de instalare, montare şi/sau reparare a următoarelor tipuri de utilaje şi echipamente:

 • utilaje statice (coloane, reactoare, gazometre, schimbătoare de căldură etc.);
 • utilaje dinamice (compresoare, pompe, centrifuge etc.);
 • cazane de apă caldă şi de abur de înaltă şi joasă presiune, inclusiv instalaţiile de ardere şi instalaţiile de automatizare aferente cazanelor;
 • rezervoare metalice de mică şi mare capacitate (pentru depozitarea produselor petroliere şi chimice).

Derulăm aceste tipuri de lucrări numai după o pregătire foarte atentă, în baza tehnologiilor de montaj specifice fiecărui tip de utilaj sau echipament şi a planurilor de ridicare la poziţia de montaj a acestora.

FABRICARE ŞI MONTAJ STRUCTURI METALICE

Realizăm construcţii metalice şi industriale de orice tip şi destinaţie în funcţie de rezultatul dorit de client.

Avem experienţă în execuţia de hale de producţie, hale de depozitare, structuri metalice pentru silozuri şi fabrica de ciment, showroom şi birouri.

Fabricarea elementelor componente ale structurilor metalice se realizează urmând etapele de:

 • achiziţie de materiale respectând întocmai cerințele legate de calitatea acestora impuse de proiectant;
 • prelucrarea mecanică a materialelor (îndoire şi/sau îndreptare la cald sau la rece, debitare termică, şi/sau mecanică);
 • asamblare prin îmbinări demontabile şi nedemontabile;
 • examinarea nedistructivă a elementelor componente ale structurilor metalice, în toate etapele de uzinare şi montaj;
 • sablare şi aplicarea protecţiei anticorozive;
 • transportul la locul de montaj şi montarea elementelor componente ale structurilor metalice.

Executăm în mod curent în condiţii de înaltă calitate următoarele tipuri de elemente componente ale structurilor metalice: scări, balustrade, pasarele, grinzi pod rulant, structuri metalice de rezistenţă (stâlpi, grinzi de acoperiş şi planșeu, pane, rigle de faţadă, bare de rigidizare, contravântuiri).

EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE

Executăm examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate şi ale materialelor metalice prin intermediul Laboratorului END propriu, autorizat în conformitate cu cerinţele normelor în vigoare.

Laboratorul END este dotat cu aparatură şi software performante, spaţii şi utilităţi, în cadrul căruia realizăm examinările conform cerinţelor din proiectele tehnice pentru lucrările contractate.

Echipa de profesionişti a laboratorului este formată din operatori calificaţi, instruiţi cu periodicitate, autorizaţi şi certificaţi pentru efectuarea examinărilor prin următoarele metode:

 • examinare vizuală;
 • examinare cu lichide penetrante;
 • examinare cu particule magnetice;
 • examinare cu ultrasunete;
 • examinare cu radiaţii penetrante gamma;
 • măsurarea grosimilor cu ultrasunete.

CONTACT

Bd. Navodari nr. 295
Navodari, 905700, Romania
Tel: 40 241 515010, 40 241 766877
Mob: 40 372 731669, 40 372 731670
Fax: 40 241 638438, 40 241 766876
E-mail: office@argenta.ro
www.argenta.ro