ANGAJAMENTE SI POLITICA

Directorul General al ARGENTA S.A. s-a angajat să dezvolte şi să implementeze sistemul de management integrat (calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională) precum şi să îmbunătăţească în mod continuu eficacitatea acestuia. În acest sens:

  • Este comunicată personalului organizaţiei importanţa satisfacerii pe deplin a cerinţelor clienţilor precum şi cerinţelor legale şi de reglementare specifice, inclusiv cele referitoare la mediu şi sănătate şi securitate în muncă;
  • Este stabilită politica referitoare la calitate, mediu şi sănătate şi securitate în muncă;
  • Sunt stabilite şi se actualizează periodic obiectivele calităţii, de mediu şi de sănătate şi securitate în muncă;
  • Analizele periodice efectuate de management sunt conduse de Directorul General;
  • Se asigură disponibilitatea resurselor necesare (incluzând atât resursele umane cât şi infrastructura) pentru buna funcţionare a sistemului de management integrat şi a îmbunătăţirii continue a eficacităţii acestuia.

POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII, MEDIULUI ŞI SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE

Misiunea S.C. ARGENTA S.A. este de a realiza şi oferi clienţilor săi lucrări de montaj mecanic şi reparaţii utilaje, echipamente sub presiune şi sisteme de conducte pentru instalaţii tehnologice şi instalaţii pentru construcţii, fabricare şi montaj construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, proiectare şi execuţie de lucrări în domeniul gazelor naturale, examinări nedistructive la îmbinări sudate şi materiale metalice, de cea mai bună calitate, în condiţii de minimizare a impacturilor negative asupra mediului şi de protejare a sănătăţii şi securităţii în muncă, în conformitate cu cerinţele standardelor de referinţă SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR OHSAS 18001:2008.

Pentru îndeplinirea acestei misiuni implementăm şi menţinem această politică prin care ne angajăm:

  • Să satisfacem cerinţele şi aşteptările clienţilor noştri şi ale părţilor interesate, prin deplina înţelegere a necesităţilor şi aşteptărilor acestora şi printr-un înalt nivel calitativ al produselor şi serviciilor;
  • Să îmbunătăţim continuu performanţele sistemului de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;
  • Să prevenim poluarea la sursă şi să protejăm mediul înconjurător în cadrul tuturor activităţilor desfăşurate în organizaţia noastră;
  • Să prevenim rănirile şi îmbolnăvirile profesionale prin eliminarea riscurilor sau prin reducerea expunerii lucrătorilor la acţiunea acestora;
  • Să ne conformăm cel puţin cu cerinţele legale aplicabile şi cu alte cerinţe la care organizaţia subscrie, în domeniul calităţii, aspectelor de mediu şi riscurilor pentru sănătatea şi securitatea în muncă, asociate activităţilor pe care le realizăm.

Acordăm întreaga capacitate managerială a organizaţiei stabilirii şi analizării periodice a obiectivelor calităţii, de mediu şi de sănătate şi securitate ocupaţională pentru care asigurăm resurse.

Această politică este adecvată scopului şi contextului organizaţiei şi este obligatorie pentru toţi lucrătorii care lucrează sub controlul S.C. ARGENTA S.A. şi se comunică cu scopul declarat de a o face cunoscută tuturor lucrătorilor care lucrează în şi pentru organizaţie şi tuturor părţilor interesate.

DIRECTOR GENERAL
Stelian Fottu

CONTACT

Bd. Navodari nr. 295
Navodari, 905700, Romania
Tel: 40 241 515010, 40 241 766877
Mob: 40 372 731669, 40 372 731670
Fax: 40 241 638438, 40 241 766876
E-mail: office@argenta.ro
www.argenta.ro