ISTORIE

 • 1993 Înfiinţarea S.C. ARGENTA S.R.L. cu capital integral privat, având obiect de activitate principală fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, în municipiul Constanţa, unul dintre cele mai mari orașe ale României, centru industrial, comercial și turistic de importanță națională;
 • 1994 Mutarea sediului administrativ al societăţii în spaţiul achiziţionat din strada Radu Calomfirescu nr. 6, Constanţa;
 • 1995 Realizarea primei hale de producţie industrială şi a spaţiilor de depozitare proprii pe o suprafaţă de 5135 m 2 , la Năvodari DN 22B, la sud de Petromidia;
 • 1998 Încheierea primului contract de anvergură cu CONPET S.A. constând în realizarea proiectului de Reabilitare a Sistemului Naţional de Transport Ţiţei prin Conducte;
 • 1999 Obținerea certificării implementării şi menţinerii sistemului calităţii conform condiţiilor din standardul ISO 9002:1995;
 • 2000 Instalarea în noul amplasament din localitatea Năvodari, înfiinţarea bazei de producţie industrială cu o suprafaţă de 11500 m 2 , din care 4000 m 2 fiind amenajaţi în spaţii pentru depozitare şi lucrări auxiliare;
 • 2002 Obținerea certificării implementării şi menţinerii sistemului de management al calităţii conform condiţiilor din standardul ISO 9001:2000;
 • 2002 Realizarea primului contract cu un partener străin (Mitsubishi Heavy Industries Ltd.) la terminalul de Containere Port Constanţa;
 • 2005 Obținerea certificării sistemului de management de mediu al organizaţiei, conform condiţiilor din standardul ISO 14001:2004;
 • 2005 Încheierea primului contract în calitate de antreprenor general local, constând în Realizarea Incineratorului ecologic pentru deşeuri spitaliceşti şi provenite de la nave, considerate periculoase, din cadrul APM Constanţa;
 • 2007 Obținerea certificării sistemului de management al sănătăţii şi securității ocupaţionale al organizaţiei, conform condiţiilor din standardul OHSAS 18001:1999;
 • 2009 Realizarea primului contract în străinătate (Rafinăria Atyrau, Kazahstan) în asociere;
 • 2010 Instalarea în noul sediu din localitatea Năvodari, unde sau realizat investiţii în construirea hal ei de productie confec ţ ii metalice ş i corp ul administrativ P+2E cu birouri, laborator END, vestiare, grup uri sanitar e , sala de mese ;
 • 2011 Clasarea pe locul III în Topul naţional al firmelor private din România, Ediţia Jubiliară XX „Top 2011″, în funcție de Cifra de Afaceri, clasament regional ( 2 Sud Est ) pentru domeniul de activitate 2511, organizat de Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România;
 • 2011 Clasarea pe locul IV în Topul naţional al firmelor private din România, Ediţia Jubiliară XX „Top 2011″, în funcție de Performanța Globală în Afaceri, clasament regional ( 2 Sud Est ) pentru domeniul de activitate 2511, organizat de Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România;
 • 2012 Obținerea recertificării sistemului de management integrat (calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională) conform condiţiilor din standardele ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007;
 • 2014 Schimbarea formei juridice din „societate cu răspundere limitată” î n „societate pe acţiuni”;
 • 2014 Clasarea pe locul I în Topul judeţean al firmelor, categoria întreprinderi mijlocii, organizat de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa;
 • 2015 Obținerea recertificării sistemului de management integrat (calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională) conform condiţiilor din standardele ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007;
 • 2015 Clasarea pe locul I în Topul judeţean al societăţilor, categoria întreprinderi mijlocii, organizat de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa.
 • CONTACT

  Bd. Navodari nr. 295
  Navodari, 905700, Romania
  Tel: 40 241 515010, 40 241 766877
  Mob: 40 372 731669, 40 372 731670
  Fax: 40 241 638438, 40 241 766876
  E-mail: office@argenta.ro
  www.argenta.ro