ACTIVITĂŢI ARGENTA

MENTENANŢĂ

Cu mulți ani de experiență acumulată de către personalul nostru de conducere, execuţie şi control, suntem capabili de a interveni în toate fazele unui proiect, ținând cont de constrângerile tehnice, de timp, cost, calitate.

Desfăşurăm activităţile în baza planificărilor, a graficelor de execuţie, a previziunilor de cheltuieli şi venituri, a calităţii implicite, astfel încât să obţinem satisfacţia deplină şi loialitatea clienţilor noştri.

Activităţile de mentenanţă realizate constau în reparații parțiale sau capitale la perioade determinate, personalizate pentru fiecare client în parte în funcție de specificul domeniului, tipul utilajelor şi specificațiile producătorului, de cerințele clientului şi de condițiile specifice de utilizare.

REVIZIE

Experiența şi profesionalismul pe care le-au dobândit echipele noastre în timp privind realizarea de servicii pentru rafinării si centralele electrice şi termice ne asigură că suntem oricând capabili şi deţinem competenţele necesare pentru realizarea managementului reviziilor industriale.

Etapele uzuale pe care le parcurgem în cadrul contractelor pentru revizii sunt:

 • calculare volum de lucru;
 • realizare organizare de șantier;
 • planificare timp de lucru şi monitorizare pe șantier;
 • controlul costurilor;
 • aplicare permanentă a cerinţelor de sănătate şi securitate în muncă;
 • gestionare deșeuri;
 • montare/demontat schele, izolaţii, blinde, robineţi, supape, legături conducte;
 • curăţare la interior, verificare interioară şi exterioară a conductelor, utilajelor, rezervoarelor;
 • efectuare de examinări nedistructive şi încercări de presiune;
 • aplicarea programelor de verificare tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic;
 • asigurare şi păstrare informaţii documentate referitoare la calitatea lucrărilor executate.

PROIECTARE

Realizăm activitatea de proiectare şi execuţie cu personal calificat, autorizat şi atestat, cu echipamente şi software specifice, în următoarele domenii:

 • gaze naturale: proiectare instalaţii de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune ≤ cu 6 bar, pentru sectorul rezidențial (apartamente, case), industrial (hale, clădiri) şi alte instituții (publice);
 • îmbunătăţiri funciare: elaborare de proiecte şi alte documentaţii tehnico-economice pentru amenajări de irigaţii şi amenajări de desecare şi de drenaj.

CONTACT

Bd. Navodari nr. 295
Navodari, 905700, Romania
Tel: 40 241 515010, 40 241 766877
Mob: 40 372 731669, 40 372 731670
Fax: 40 241 638438, 40 241 766876
E-mail: office@argenta.ro
www.argenta.ro